قیمت انواع پرده ابریشم

قیمت انواع پرده ابریشم

از جمله ویژگی های پرده ابریشم سبکی و شستشوی راحت آن است به دلیل ضخامت کم پرده ابریشم از آن نمی توان برای همه پنجره های مختلف در سازه استفاده نمود.