قیمت انواع پرده با پارچه های طرح دار

قیمت انواع پرده با پارچه های طرح دار

از پرده طرح دار می توان در بیشتر سازه ها با توجه به دکوراسیون آن استفاده نمود در انتخاب پرده طرح دار باید رنگ آن با یکی از اجزا سازه مانند مبلمان ست باشد.