دوخت پرده در شمال تهران

دوخت پرده در شمال تهران

برای خانم ها جنس پرده خیلی مهم است و همیشه به فکر بهترین جا هستند، دوخت پرده در شمال تهران بهترین گزینه برای افراد سخت پسند است. معمولا وقتی جابجای صورت می کیرد با توجه به خانه باید برای دوختن پرده جدید اقدام کرد. بعضی از افراد هم وقتی جنس پرده قدیمی یا کهنه می […]